Werkwijze

In een aantal stappen kan de samenwerking in een BIM project efficiënter ingezet worden. Een BIM project gaat niet alleen over het model dat gemodelleerd wordt, maar ook hoe het proces verloopt en van welke kwaliteit de output is. Om de kwaliteit te kunnen controleren is van belang dat eenduidig gecommuniceerd gaat worden. Deze eenduidige communicatie wordt mede mogelijk gemaakt door gestandaardiseerde opbouw van het model. Hierdoor is de geometrie en niet-geometrische gegevens uit het model te lezen of te gebruiken in andere programma’s.

Opzet BIM model

Om het model goed op te kunnen zetten, is het van belang om de verwachtingen van het model te formuleren. De basis is een template die aan de verwachtingen voldoet. Daarin zijn de standaarden opgenomen.

Het standaardiseren van de benamingen en invoer van data van gemodelleerde bouwonderdelen zorgt voor heldere communicatie bij de uitwisseling en samenwerking.

BIM is de basis voor:

  • betere samenwerking
  • betere processen
  • betere bouwwerken

op basis van betere data.

Wil je meer informatie?

Neem dan contact met mij op via e-mail of telefoon.