Wat is BIM

Hoe gaat BIM werken binnen een bedrijf? Deze kennis is een opzet om een BIM project te implementeren binnen het bedrijf, zodat met deze kennis de juiste start gemaakt kan worden.  

Uitleg BIM 

De B is de bouwkunde van het project. Elke discipline in het project geeft een eigen invulling van de B. Deze aparte bouwkundige onderdelen kunnen samengevoegd worden tot een totaal bouw project. 

De computer is het hulpmiddel voor de i van informatie. De gebruiker, de modelleur, heeft de i van intelligentie en kan daarmee aangegeven welk virtueel bouwobject bij welk bouwonderdeel hoort. 

De output van de B en de i is de M van model. De input van de B en de i is de M van Modellering.  

Vanuit het model wordt de controle op de kwaliteit van het modelleren uitgevoerd. Dit kan door digitaal de 2D tekeningen te bekijken, data lijsten genereren voor andere programma’s, door het 3D model heen te lopen en opmerkingen te maken en te controleren op clashes of fouten.  

Geschiedenis 

In de tijd voor de computer werd getekend met de pen op kalkpapier. Deze pennen hebben lijndikte die met kleuren zijn aangeven op de pen. De lijndiktes geven informatie over het getekende object. Bij de overgang van tekenen in de computer zijn de kleuren van de pendiktes meegenomen om de tekening te kunnen lezen. Zowel in de computer als op papier werden deze afspraken van tekenen vastgelegd in een renvooi. De informatie van de tekening staat in specificatiedocumenten, lijsten en staten met documentatie die apart van de tekening zijn gemaakt.  

Virtueel bouwen 

De mogelijkheden in de ICT zijn vergroot, waardoor de informatie van het te bouwen project in het virtuele bouwmodel beter en makkelijker toe te voegen is. Hierdoor is het bouwproces in de computer verandert van 2D lijntjes tekenen met lijndikte informatie naar 3D bouwobjecten modelleren met de digitale bouwinformatie. Daarmee wordt digitaal het virtuele gebouw opgebouwd met de digitale informatie die aan de bouwobjecten gekoppeld zijn. Met als doel eerder in het proces inzicht te kunnen krijgen over het te bouwen project. Het inzichtelijk maken zorgt voor heldere communicatie en betere samenwerking in het bouwproces, waardoor de efficiëntie verhoogt wordt. De mensen van het BIM projectteam vergroten hun werkmethode met software kennis. Het managen van het project wordt vergemakkelijkt.  

Kennis vergroten 

In het BIM project worden de traditionele rollen aangevuld met BIM competenties. Deze competenties vragen een intelligentere input van het bouwproject. De werkmethode wordt aangevuld met software kennis van het programma dat bij die BIM competentie past. Het invoeren van BIM binnen het bedrijf zorgt voor een werkmethode die digitaal blijft. De software maakt uitwisselen van data mogelijk, deze data bevat het virtuele bouwproject. Een digitale representatie van functionele en fysieke karakteristieken van een bouwwerk, dat een uitgangspunt is voor en ondersteunend is aan activiteiten en besluitvorming in de levenscyclus van een bouwwerk. De samenwerking tussen de diverse partijen van een bouwproject wordt efficiënter door eerder in het proces inzicht te krijgen. De data van het BIM project ondersteunt in potentie alle werkzaamheden.  

Cursus BIM 

Voor uitleg over BIM kan 4BIMadvies een op maat training geven. Het helpt om te komen tot een efficiënte, effectieve en kwalitatief hoogwaardige geïntegreerde BIM project. Het proces wordt geoptimaliseerd en de foutmarge en het dubbel invoeren van gegevens wordt tot een minimum beperkt.  

Wil je meer informatie?

Neem dan contact met mij op via e-mail of telefoon.