BIM Standaardisatie

Implementatie 
Het implementeren van BIM als werkproces zorgt ervoor dat het projectteam uniform kan werken en de data uitwisseling gedurende het project verbeterd wordt. Hierbij is van belang dat het proces en de informatiestroom vastgelegd wordt gedurende dat proces. 

Het is van belang dat de digitale communicatie begrijpelijk is voor alle partijen in het BIM projectteam. 

Wat is BIM 

BIM is een werkmethodiek, gebaseerd op samenwerken en informatie delen, die maakt dat alle relevante informatie gedurende de levenscyclus wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd ondersteund door een en/of meerdere digitale (3D) gebouwmodellen. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu voor betrokken partijen beschikbaar en altijd actueel.  

Standaardisatie  

In een aantal stappen kan de samenwerking in een BIM project efficiënter ingezet worden. Een BIM project gaat niet alleen over het model dat gemodelleerd wordt, maar ook hoe het proces verloopt en van welke kwaliteit de output is. Om de kwaliteit te kunnen controleren is van belang dat eenduidig gecommuniceerd gaat worden. Deze eenduidige communicatie wordt mede mogelijk gemaakt door gestandaardiseerde opbouw van het model. Hierdoor is de geometrie en niet-geometrische gegevens uit het model te lezen of te gebruiken in andere programma’s.  

Opzet BIM model 

Om het model goed op te kunnen zetten, is het van belang om de verwachtingen van het model te formuleren. De basis is een template die aan de verwachtingen voldoet. Daarin zijn de standaarden opgenomen. Het standaardiseren van de benamingen en invoer van data van gemodelleerde bouwonderdelen zorgt voor heldere communicatie bij de uitwisseling en samenwerking. 

BIM is de basis voor: 

  • betere samenwerking 
  • betere processen  
  • betere bouwwerken op basis van betere data

BIM is een fantastisch middel om de efficiëntieslag te maken in de bouw. 

Wil je meer informatie?

Neem dan contact met mij op via e-mail of telefoon.